BİR DİLİ YAŞATMAK

BİR DİLİ YAŞATMAK

Qashqai Türkçesi Altay dilleri ailesinden, Batı Oğuz koluna aittir ve Azerbaycan ve Anadolu Türkleri ile aynı kökten sayılır. Atalarımız İran’ın Fars bölgesine yerleşmeden önce Kafkasya, Azerbaycan, Suriye ve Türkiye’de uzun süre yaşamış ve o bölgelerde konuşulan dillerin özelliklerini kendi dillerine taşımışlardır. Uzun süre Fars eyaletinde, Araplar ve Lorlarla yaptıkları komşuluk münasebetiyle bu dillerden de etkilenmişlerdir. […]

Devamı
QASHQAI’LERİN YÜZLERCE YILLIK TARİHİ MİRASI

QASHQAI’LERİN YÜZLERCE YILLIK TARİHİ MİRASI

Qashqai Türklerinden bahseden en eski kaynak, Gazneli Sultan Mahmut döneminde yaşayan tarihçi Ebülfazl Beyhakî’nin ‘Tarih-i Mesudî’desidir. Tarih-i Mesudî’nin yazarı Qashqailer hakkında şöyle der: “Selçuklular döneminde Kaşgar’da yaşayan Kara Tatarlardan yaklaşık yirmi bin kişi Sa’d Bin Zengî ile birlikte Fars bölgesine geldiler.” ‘İran Türklerinin Eski Tarihi’ eserinin yazarı Muhammed Taki Zehtabî ise Qashqailerin Oğuzların 24 boyundan […]

Devamı
BİZ QASHQAI TÜRKLERİYİZ<br>KADİM BİR MİLLETİZ

BİZ QASHQAI TÜRKLERİYİZ
KADİM BİR MİLLETİZ

Biz Qashqai Türkleriyiz. Türklerin göçebe kültürünün bir tezahürü olarak  yüzlerce yıldır göç etmişiz. Şimdilerde ağırlıklı olarak İran’da Şiraz bölgesinde varlık gösteriyoruz. İran genelinde ise Azerbaycan Türkleri ve Türkmenlerden sonra nüfus bakımından en kalabalık üçüncü milletiz. Belki bizlere Türkçe yazılı kaynaklarda ‘Kaşkay Türkleri’ olarak rastlamış; geleneksel konar göçer yaşam biçimimizi konu alan belgeselleri izlemiş olabilirsiniz. Bundan […]

Devamı