Qashqai Türklerinden bahseden en eski kaynak, Gazneli Sultan Mahmut döneminde yaşayan tarihçi Ebülfazl Beyhakî’nin ‘Tarih-i Mesudî’desidir. Tarih-i...