Biz Qashqai Türkleriyiz. Türklerin göçebe kültürünün bir tezahürü olarak  yüzlerce yıldır göç etmişiz. Şimdilerde ağırlıklı olarak İran’da Şiraz bölgesinde varlık gösteriyoruz. İran genelinde ise Azerbaycan Türkleri ve Türkmenlerden sonra...