Biz Kimiz?2

Biz Qashai Türkleriyiz. Yüzlerce yıldır ağırlıklı olarak İran’da yaşayan bir Türk topluluğuyuz. Kuzeydoğu İran, Kuzeybatı İran ve Güney Merkezi İran olarak adlandırılabilecek üç bölgede yoğunlaşan Türk nüfusu içerisinde Güney Merkezi İran bölgesinde yaşayan en önemli halkız. İran genelinde ise Azerbaycan Türkleri ve Türkmenlerden sonra nüfus bakımından en kalabalık üçüncü milletiz. Belki bizlere Türkçe yazılı kaynaklarda ‘Kaşkay Türkleri’ olarak rastlamış; geleneksel konar göçer yaşam biçimimizi konu alan belgeselleri izlemiş olabilirsiniz. Bundan kırk yıl öncesine dek büyük çoğunluğumuz geleneksel göçebe yaşantımızı sürdürürsek de artık çoğumuz şehirlere yerleşmiş; dünyanın farklı bölgelerinde okumuş, çalışmış, başarılı olmuş ve farklı kültürlerle etkileşime girmiş durumdayız. Ancak şu bir gerçek ki kadim Türk kültürünün saf bir tezahürü olarak hiçbir zaman asimile olmamış; geleneklerimizi, tarihimizi unutmamış, güçlü Türk kanımızı gururla ifade etmekten geri durmamışızdır.

Bu yol gider tebrize
Yolları rize rize
Mevlam bir yol ver bize
Anonim Qashqai Şiiri

TÜRK KARDEŞLERİMİZLE BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Biz Qashai Türkleriyiz. İran’da, Türkiye’de, İngiltere’de, ABD’de, dünyanın her yerindeyiz. Türk insanının ortak değerlerine sahibiz ve dünyanın neresinde olursa olsun Türk kardeşlerimizle birlik ve dayanışma içindeyiz.

Amacımız globalleşen dünyada, teknoloji ve internet çağında Qashqai Türkleri’ni anlatmak; tarihimizi, dilimizi, bayrağımızı, geleneksel sanatlarımızı, edebiyatımızı paylaşmak, birbirimizin hikayelerine kulak vermek, daha çok kişiye insanımızı tanıtmaktır. Bu sebeple sizlerle buluşturduğumuz qashqaiturkleri.com’u inceleyebilir, Instagram, Facebook ve Linkedin hesaplarımız takip edebilirsiniz.